JointCL: A Joint Contrastive Learning Framework for Zero-Shot Stance Detection

Bin Liang, Qinglin Zhu, Xiang Li, Min Yang, Lin Gui, Yulan He, Ruifeng Xu

Research output: Other contribution

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2022

Cite this